Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztah mezi Natural Luxury CZ s.r.o. – “námi” (jak je uvedeno níže) a jednotlivými koncovými zákazníky, jednajícími mimo účelů obchodu, řemesla či profese ( “vy” nebo “váš / vaše”), provádějícím online nákup našich produktů prostřednictvím webové stránky www.luminia.com ( ” webová stránka “). Produkty dostupné na webové stránce jsou určeny výhradně pro osobní účely.

Produkty, které si u nás zakoupíte nebo od nás získáte jakýmkoliv jiným způsobem, nemůžete dále prodávat ani jinak distribuovat. Vyhrazujeme si právo zrušit uskutečněnou objednávku nebo zredukovat množství objednaného zboží v objednávce v případech, kdy podle našeho uvážení přijdeme k přesvědčení, že by mohly vést k porušení našich podmínek.

Webová stránka spolu se všemi souvisejícími právy je naším majetkem. Nemáte právo používat jakýkoli obsah, materiál, text nebo obrázky z této webové stránky. Stažením ani kopírováním materiálu či softwaru nenabýváte právo ani titul k používání uvedených materiálů. Není dovoleno reprodukovat, publikovat, přenášet, distribuovat, zobrazovat, modifikovat ani vytvářet odvozená díla, jako ani prodávat nebo podílet se na prodeji, či čerpat jakýmkoliv jiným způsobem z celku ani částí jakéhokoli obsahu na webové stránce, jako ani z webové stránky samotné. Veškerý obsah webové stránky (včetně textů, grafiky, log, ikon ovládacích prvků, obrázků, obchodních známek a softwaru) jsou naším majetek a jsou chráněny Slovenské a mezinárodním autorským zákonem.

NAŠE PRODUKTY

Při všech produktů na webové stránce uvádíme podrobný popis. Dbáme nato, abychom vám poskytli správné a přesné podrobnosti, popisy, obrázky a ceny prezentovaných produktů. Váha a rozměry jsou přibližné. Snažíme se také co nejvěrněji zobrazit barvu produktů uvedených na webové stránce. Nicméně barvy, které uvidíte, mohou být ovlivněny parametry počítače, a tak vám nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na vašem monitoru bude dokonale identické s barvou dodaného produktu.

Bez ohledu na uvedené nezaručujeme, že produktové popisy nebo jakýkoli jiný obsah webové stránky je přesný, kompletní, spolehlivý, aktuální či bezchybný. Pokud nabízený produkt neodpovídá popisu, máte právo ho nepoužité vrátit. V rozsahu platné legislativy odmítáme jakékoliv výslovné či odvozené záruky vztahující se na přesnost informací uvedených v jakémkoliv materiálu webové stránky. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby či nedostatky a také právo měnit a aktualizovat informace kdykoliv bez předchozího upozornění.

Nejsme zodpovědní za ztrátu či poškození plynoucí z využití informací obsažených v jakémkoliv z materiálů naší webové stránky, jako ani z propojených webových stránek či jiným způsobem.

OBJEDNÁVKA, ZPŮSOBILOST A SMLOUVA

Při online nákupu Vás naše webová stránka provede procesem uskutečnění objednávky prostřednictvím řady jednoduchých a snadno pochopitelných instrukcí.

Když najdete produkt, který byste si rádi koupili, kliknete na tlačítko “PŘIDAT DO KOŠÍKU” a pokračujete v prohledávání. Kdykoliv můžete změnit množství položky, kterou si chcete koupit, a to přímo v nákupním košíku zvolením čísla ze svislého menu. Pro odstranění položky z nákupního košíku kliknete na křížek vedle položky v nákupním košíku. Pro spuštění objednávkového procesu kliknete na “ZKONTROLOVAT A OBJEDNAT” ve spodní části stránky.

V nákupním košíku budete mít možnost zkontrolovat si produkty a jejich ceny. Potom Vás systém vyzve uvést osobní údaje potřebné pro zpracování vaší objednávky. Následně se připočítá poštovné v závislosti od hodnoty objednávky a adresy dodání. Pak si budete moci vybrat, jak si přejete za objednávku zaplatit.

V závěrečném kroku budete mít ještě jednou možnost revidovat objednávku a opravit případné chyby před finálním potvrzením objednávky.

Pro dokončení objednávky budete muset objednávku potvrdit zakliknutím tlačítka “OBJEDNAT”. Kliknutím na “OBJEDNAT” nám svou objednávku odešlete. Vaše objednávka představuje Váš zájem zakoupit si od nás příslušné, vámi označené produkty za cenu uvedenou ve vaší objednávce. Vaše objednávka je předmětem přijetí z naší strany a je na našem uvážení, zda objednávku odmítneme nebo přijmeme. Kliknutím na výše uvedené tlačítko potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky a jste si vědomi upozornění a informací v nich uvedených, a tak jistě souhlasíte s uzavřením kupní smlouvy s povinností platby.

Potvrzení obdržení objednávky vám zašleme e-mailem. Toto potvrzení bude obsahovat přehled vaší objednávky a další potřebné informace, jako tyto všeobecné obchodní podmínky, informace jako podstupovat při odstoupení od smlouvy a informaci o ceně. Všechny přílohy a upozornění budou ve formátu PDF, abyste si je mohli jednoduše uložit na počítači nebo jiném zařízení.

Naše produkty jsou v limitovaném množství, což znamená, že negarantujeme dostupnost objednaného množství ve vaší objednávce. O případné nedostupnosti objednaného zboží vás budeme informovat a za nedostupné kusy nebudete muset zaplatit.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv nabídku na nákup zamítnout. To znamená, že z různých důvodů nemusíme přijmout vaši objednávku. Nejčastějšími důvody zamítnutí objednávky jsou nedostupnost objednaného zboží na skladě, zjištěné produktové vady, neúspěšná autorizace Vaší platby nebo chybné či neúplné informace poskytnuté z vaší strany.

V dalším kroku Vám zašleme e-mail potvrzující dostupnost zboží, uvádějící odhadovanou lhůtu dodání a potvrzující přijetí Vaší objednávky. Tento e-mail bude obsahovat číslo objednávky, přehled objednávky a další potřebné informace.

Změny v objednávce či zrušení objednávky můžete uskutečnit kdykoliv v čase předtím, než Vaši objednávku zpracujeme a přijmeme. Jestliže byla Vaše objednávka zpracována a přijata, můžete požádat o její refundaci a zrušení objednávky ve smyslu podmínek uvedených níže.

Mějte prosím na paměti, že potvrzením přijetí objednávky vzniká mezi námi právně závazný smluvní vztah, ze kterého vyplývá povinnost zakoupit si objednané zboží.

CENA

Celkovou částku za produkty vám můžeme potvrdit až poté, co dokončíte objednávku. Cena uvedená v objednávce je cenou platnou v den, ve kterém nám objednávku zašlete. Vyhrazujeme si právo ceny našich produktů kdykoliv změnit, avšak tyto změny se nedotknou cen zboží obsažených v již přijaté objednávce.

Všechny ceny zboží uvedené na webové stránce jsou uvedeny bez DPH a bez poplatku za poštovné, jakož i bez cla a jiných poplatků v případech, kdy jsou tyto aplikovatelné. Celková suma vaší objednávky se skládá z ceny objednaného zboží, navýšené o aktuální sazbu DPH (kde je aplikovatelné), a poplatky za doručení způsobem vámi zvoleným v objednávkovém procesu.

PLATBA

Platbu za nákup můžete uskutečnit následujícími způsoby: PayPal, Visa, MasterCard, Maestro a American Express. Platba bude stažena a zaúčtována z Vašeho konta pak, jak Vaši objednávku přijmeme. Potvrzujete, že máte oprávnění používat kreditní nebo debetní kartu, kterou uskutečňujete platbu. Držitelů kreditních a debetních karet prověřují instituce vydávající tyto karty. Pokud tyto instituce platbu kartou zamítnou nebo z jakýchkoliv důvodů platbu nepovolí, nebudeme nést odpovědnost za zdržení dodání nebo nedodání objednaného zboží.

Faktura je považována za zaplacenou v momentě, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet uvedený na faktuře.

Mějte prosím na zřeteli, že veškeré zboží zůstává v našem vlastnictví až do momentu, dokud se neuskuteční převod finančních prostředků z vašeho účtu a tyto nejsou přijaty na našem účtu. Zboží také prochází spát do našeho vlastnictví v momentě, kdy vám refundovat nebo jiným způsobem vrátíme platbu za Vaši objednávku. Riziko zboží přechází na Vás po fyzickém převzetí objednaného zboží Vámi nebo třetí stranou jinou než přepravce, Vámi uvedenou jako příjemce.

DODÁNÍ – DOPRAVA A ZPRACOVÁNÍ

Poplatky za dopravu a zpracování závisí na hodnoty Vámi uskutečněné objednávky a zvolené metody dodání. Obecně dodáváme do všech zemí v rámci i mimo EU na adresu Vámi uvedenou v objednávce. Na objednávky v hodnotě více než 3000 Kč poskytujeme doručení zdarma. K ostatním objednávkám bude připočten poplatek za dopravu dle platného ceníku.

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonicky na čísle +421 910 845 558 v případě, že máte zájem o dodání mimo EU nebo o způsob přepravy jiný, než uvedený na naší webové stránce. Uděláme vše proto, abychom vyhověli vašim požadavkům.

Produkty Vám doručíme v souladu se způsobem doručení, který jste si zvolili. Objednávky jsou zpracovány a expedovány ve většině případů do 24 hodin, nejpozději však do 30 dnů od přijetí Vaší platby. Objednávky zpracováváme a doručujeme pouze v pracovních dnech. Objednávky uskutečněné v sobotu, v neděli a během dní pracovního klidu budou zpracovány v následujícím pracovním dni.

Když obdržíte Vaši objednávku, zkontrolujte prosím její balení, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození během přepravy. Přepravní kartony nesou obvykle známky opotřebení, avšak pokud identifikujete jakékoliv podstatné poškození položky nebo položek v zásilce, nahlaste tyto neprodleně přepravci pro zahájení reklamačního řízení a informujte nás o této skutečnosti e-mailem na [email protected].

Pro zajištění rychlé servisní péče, poskytněte nám prosím číslo Vaší objednávky, Vaše celé jméno a e-mailovou adresu. Ponechte si přepravní balení, obalový materiál a poškozené položky pro účely přezkoumání přepravcem pro zajištění rychlého vyřešení situace.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A REFUND

Věříme, že Vám bude objednávka doručena úspěšně a budete z ní mít skutečnou radost. Rozumíme, že lidé mohou změnit názor. Proto máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od fyzického doručení objednaného zboží Vám nebo jakékoli třetí straně určené Vámi jako příjemce zboží. Pro odstoupení od smlouvy nás musíte informovat o této skutečnosti písemně e-mailem na [email protected] a uvést jednoznačný záměr odstoupení od smlouvy.

Pro splnění termínu odstoupení nám musíte poslat e-mail před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám neprodleně a nejpozději do 14 dnů od přijetí nepoužitého vráceného zboží všechny přijaté platby, včetně platby za standardní doručení (nevztahuje se na platbu za dodatečné náklady při výběru nestandardního způsobu doručení). Vrácení platby provedeme stejným způsobem, jakým byla provedena platba při původní transakci. V žádném případě nebudete snášet poplatky spojené s vrácením platby.

Pokud odstoupíte od smlouvy, nepoužité zboží musíte zaslat na LUMINIA, Jasovská 1, 851 07 Bratislava, Slovensko, a to neprodleně a v žádném případě ne později než do 14 dnů ode dne, kdy jste nám komunikovali svůj záměr odstoupit od smlouvy. Termín se považuje za splněný, pokud pošlete zboží zpět předtím, než uplyne 14-denní lhůta. Náklady spojené s vrácením zboží budete snášet vy. Budete nést odpovědnost za jakékoli znehodnocení zboží, které bylo výsledkem zacházení neodpovídajícího povaze, vlastnostem a funkčnosti zboží.

Pro zjednodušení můžete využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který najdete po kliknutí sem, nebo můžete elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář odstoupení od smlouvy na webové stránce www.luminia.com. Vrácení použitého zboží nebo zboží zhotoveného na míru bohužel není možné.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

Jak bylo uvedeno výše, zkontrolujte prosím kvalitu zboží a obsah doručené zásilky hned po jejím přijetí. Pokud zjistíte poškození, informujte přepravce a nás, a to neprodleně po přijetí dodaného zboží, protože jakékoliv dodatečně vznesené nároky tohoto druhu nebudou přijaty.

Pokud objevíte odstranitelnou vadu, máte nárok požadovat odstranění této vady bez poplatku. Vadu odstraníme neprodleně po obdržení vašeho oznámení.

Alternativně lze požadovat výměnu vadného zboží místo odstranění vady. Pokud je vadná jen část produktu, můžete požadovat náhradu této části, kromě případu, kdyby takové řešení bylo spojeno s náklady neadekvátními k ceně zboží nebo k rozsahu poškození.

Bez ohledu na uvedené, můžeme vždy nahradit vadný kus novým produktem, než odstranit vadu. Pokud má zboží vadu, která je neodstranitelná a znemožňuje řádné užívání zboží, máte právo na náhradu nebo právo odstoupit od smlouvy. Tento nárok máte iv případě, že vada mohla být odstraněna, ale zboží nejste schopni používat podle původního záměru v důsledku opětovné vady po opravě nebo v důsledku většího množství vad.

Pokud má zboží jiné vady, které nemohou být odstraněny a zboží vám nevyměníme, máte právo na adekvátní slevu z původní ceny zboží.

Pokud je zboží vadné, vaši reklamaci ze záruky nám musíte zaslat spolu s vhodně zabaleným vadným zbožím. Reklamace ze záruky musí obsahovat kopii faktury, číslo objednávky a popis vady, kterou v rámci záruky reklamujete. Náklady na dopravu reklamovaného zboží snášíte vy a tyto nejsou splatné.

Pokud nepřijmeme vaši reklamaci ze záruky, vrátíme vám produkt s vysvětlením, proč jsme reklamaci ze záruky nepřijali. Rádi bychom vás v tomto smyslu vyzvali, abyste nám jakékoliv nároky předem oznámili ještě předtím, než nám zašlete zpět vadné zboží.